Frictiefonds

Het frictiefonds kan mensen in Almelo met acute financiële nood snel helpen als andere voorzieningen niet (tijdig) soelaas bieden. Een aanvraag moet altijd gedaan worden door een armoedepactpartner. (Een aanvraag kan dus niet door een belanghebbende zelf gedaan worden.) De aanvrager is verantwoordelijk voor het vooronderzoek naar de financiële situatie van de hulpvrager.

De aanvrager onderzoekt of de situatie met een eenmalige ingreep verbeterd kan worden en/ of er met een bijdrage uit het fonds een verslechtering van de situatie wordt voorkomen.

Twee leden van het budgetcluster beoordelen de aanvraag, vragen eventueel nadere informatie bij de indiener en wijzen de aanvraag toe of af. Tegen beslissingen van het fonds is geen beroep mogelijk.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij: Budgetcluster@gmail.com

Hier kunnen ook de aanvraagformulieren en de werkwijze opgevraagd worden.