Helaas moet No Kidding activiteiten staken

Stichting NO KIDDING wordt ontbonden

In de gezamenlijke vergadering van 27 september 2019 heeft het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, besloten “Stichting NO KIDDING stopt kindermishandeling” te ontbinden en alle activiteiten te stoppen.

De hoofdreden daarvoor is dat er onvoldoende financiële middelen zijn om de bestaande en toekomstige ambities te realiseren, o.a. door sterke terugloop in externe scholingsprojecten.

Het landelijk projectbureau blijft voorlopig bereikbaar via secretariaat@nokidding.nl of via deze website www.nokidding.nl worden in de komende tijd de actuele ontwikkelingen tot en met het tijdstip van de ontbinding gedeeld.

Bestuur, raad van toezicht, directie, medewerkers en andere betrokkenen danken iedereen die zich in het verleden heeft ingezet voor onze stichting.