Nieuwsbrief: Versterking van zorg voor kinderen in armoede

De afgelopen 4,5 jaar heeft de Academische Werkplaats Jeugd in Twente zich ingezet voor de gezondheid van kinderen in armoede. Een belangrijk thema want ieder kind verdient een gezonde start. De jeugd heeft immers de toekomst. Het is belangrijk dat het goed met ze gaat.

Het mooie aan het project ‘versterking van zorg voor kinderen in armoede’ was de samenwerking tussen onderzoekers, professionals en ouders die met een krappe beurs moeten rondkomen. Er werd echt gewerkt aan een betere aansluiting tussen beleid, onderzoek en praktijk. Wat hebben ouders nodig om hun kind gezond en gelukkig te laten opgroeien?

 

Deze inzet heeft de afgelopen jaren dan ook waardevolle resultaten opgeleverd. Deze resultaten zijn breed toepasbaar in de praktijk. De nieuwe inzichten dragen bij aan de verbetering van de dienstverlening, geven input voor beleid en bieden handvatten voor doorontwikkeling.

Namens alle betrokkenen van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente wens ik u veel leesplezier en laat u vooral inspireren. Het thema kinderarmoede en gezondheid blijft belangrijk!

Bekijk hier de nieuwsbrief