Vernieuwingen Armoedepact

Beste mensen, leden van het ArmoedePact of sympathisanten,

Sinds de gezamenlijke bijeenkomst op 7 december in het Polmanstadion hebben subgroepen nagedacht over een vernieuwing van het ArmoedePact:

Delen van de uitkomsten:

 • Het ArmoedePact is geen uitvoerende instelling maar een netwerk,
 • Het is gewenst dat het ArmoedePact waar nodig gezamenlijk naar buiten treedt (bijv. naar politiek) voor een optimale aanpak bij armoedebestrijding,
 • Partners van het ArmoedePact mogen elkaar (zowel mensen als organisaties) direct aanspreken op uitvoering en bereikte resultaten,
 • Er bestaat behoefte aan een “noodlijn”. Een belcirkel waarbij partners elkaar kunnen raadplegen en elkaars ondersteuning mogen inroepen,
 • Het idee van “marktplaats” verder vormgeven waarbij kernachtig wordt aangegeven wat partners zoeken en kunnen aanbieden,
 • Meer gebruikmaken van de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen,
 • Genoeg gepraat, we willen met meer daadkracht aan de slag!

Positieve zaken die moeten blijven of versterkt worden:

 • De intentie van het ArmoedePact moet van armoedeverlichting naar armoedebestrijding,
 • ArmoedePact is een bewaker/beschermer van waarden als inclusie, samen met burgers, elkaar ondersteunen, elkaar versterken,
 • Iedereen hoort bij het ArmoedePact, niemand wordt uitgesloten,
 • Ga door met het benoemen en uitvoeren van de successen bij armoedebestrijding,
 • Het ArmoedePact biedt een open podium aan voor iedereen die iets wil bijdragen aan armoedebestrijding,
 • Het ArmoedePact is van de partners van het pact en van de mensen en organisaties die zich daarbij betrokken voelen.

Op 7 juni is de daad bij het woord gevoegd:

 • Uitkomsten van de subgroepen van 17 en 24 mei zijn door de aanwezigen op 7 juni (bijeenkomst in Eninver) geaccordeerd,
 • Er is een gemeenschappelijke brief gestuurd naar de gemeente om te pleiten voor effectieve inzet van Klijnsma-gelden,

Het begin is er maar we moeten door:
Geef je op om aanbevelingen van de subgroepen verder uit te werken voor de komende Ontmoeting op woensdag 11 oktober !

We zoeken in eerste instantie deelnemers voor twee gelegenheidscoalities:
1. Gelegenheidscoalitie: Hoe gaan we de kennis en ervaringen van “ervaringsdeskundigen” meer benutten,
2. Gelegenheidscoalitie: Communicatie ArmoedePact (uitbouwen van marktplaats, opzetten van een noodlijn, voorbereiden van gezamenlijke bijeenkomsten,..).

Graag aanmelden voor 24 juli naar info@armoedepact.nl