Week tegen Eenzaamheid | Podcasts | Aan de slag met eenzaamheidsinterventies

Op weg naar de Week tegen Eenzaamheid

Over een kleine maand begint de Week tegen Eenzaamheid 2021. Op weg daarnaartoe volgen we vier mensen die betrokken zijn bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Ieder op hun eigen manier helpen ze anderen om zich minder eenzaam te voelen.

In deze eerste serie video’s maken we kennis met hen

Hulpmiddelen voor uw activiteiten

Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid en gebruik de communicatietoolkit, organiseer een middag om gezamenlijk met vrijwilligers en collega’s het inspirerende en informatieve Slotevent te kijken of promoot uw activiteit met deze tips.

Dit en meer op de Week tegen Eenzaamheid-website

Nieuwe handreiking: aan de slag met interventies

‘Aan de slag met eenzaamheidsinterventies’ biedt een overzicht van de actuele kennis over interventies en een werkblad. Organisaties kunnen dat gebruiken om hun aanbod te verbeteren én nieuw aanbod te ontwikkelen. De handreiking is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (dr. Eric Schoenmakers) in samenwerking met Vilans (dr. Tamara Bouwman) en de Vrije Universiteit Amsterdam (prof. dr. Theo van Tilburg). In het kader van deelname aan het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is de handreiking aangeboden aan het ministerie van VWS. Download de handreiking bij Fontys

 

Lokale aanpak van eenzaamheid

De gemeenten Echt-Susteren en Sluis hebben afgelopen maand de ‘vijf pijlers’ van het actieprogramma ondertekend. Welkom!

 

Podcasts

Eén tegen eenzaamheid heeft z’n eigen podcast. De podcast inspireert en reikt goede voorbeelden aan, speciaal voor beleidsmakers en professionals betrokken bij de lokale aanpak van eenzaamheid. Deze zomer kwamen twee edities uit.

Podcast kunst & eenzaamheid

Kan de kunst- en cultuursector bijdragen aan minder eenzaamheid? Ja, dat blijkt wel uit dit verhaal van Femme van de Berg (Het Zuidelijk Toneel) en Suzanne Spoelman (gemeente Waalwijk). Met een bijdrage van Crétien van Campen (SCP).

U vindt hem hier

Podcast ouderen met een niet-westerse achtergrond
Waarom is het belangrijk eenzaamheid onder deze ouderen bij de gemeente te agenderen? Hanan Nhass (Movisie), Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (ouderennetwerk NOOM) en Meryam Sumer (Wijkracht Hengelo) leggen het haarfijn uit.

U vindt hem hier

Initiatieven

 

Van begraafplaats naar ontmoetingsplek

Gratia Velema is gastvrouw op Begraafplaats Bovenbroek: “Het belangrijkste is een luisterend oor.”

Bekijk het filmpje

Bridge(nd) naar gemeenschap

Bridgen is de enige denksport in teamverband en daarmee de ideale sport voor ontmoeting. Daarom heeft de BridgeBond het project ‘Denken en doen’.

Lees het artikel

 

Noa gaat via BuddyBold op bezoek bij Joop

“Ik zocht een manier om oudere mensen te helpen. In een land als Nederland verwacht je niet dat mensen tegen hun wil geïsoleerd raken.”

Lees het artikel

 

Met de buren

Leuk om op in te spelen? Deze maand zijn er twee dagen die oproepen om iets met buren te ondernemen. Op 12 september is het BuurtBankjesDag en op 25 september Burendag.

Masterclass eenzaamheid onder jongeren

Door de coronapandemie is eenzaamheid onder jongeren nog meer op ons netvlies gekomen. Veel gemeenten starten gerichte ondersteuning of breiden dat uit. Op 9 september (9.30-11.15 uur) houden we er een online masterclass voor gemeenten en lokale coalities over. Met wetenschapper Gerine Lodder, Young Impact en de gemeenten Asten, Someren en Landgraaf.

Aanmelden doet u hier

V&VN-richtlijn eenzaamheid uitgekomen

 

Doel van de richtlijn is het verbeteren van de wijkverpleegkundige zorg voor oudere, thuiswonende cliënten die zich eenzaam voelen. De richtlijn bevat wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen en een gesprekshandleiding. De richtlijn wijst onder meer op het belang van het gesprek aangaan en adviseert samenwerking met huisarts en sociaal werk. Download de richtlijn bij V&VN

 

Corona sociaal herstelfonds

Het Corona sociaal herstelfonds geeft een impuls aan (bij voorkeur) bewezen succesvolle initiatieven die door de coronapandemie ontstane of verergerde eenzaamheid tegengaan. Het ministerie van VWS steunt het fonds van Oranje Fonds met 1 miljoen euro. Kijk of uw initiatief in aanmerking komt
ZorgSaamWonen Award: tot 15 september
Daarna kunt u uw stem uitbrengen. Uitreiking is 4 oktober, in de Week tegen Eenzaamheid. Deeerste inzendingen worden reeds gepresenteerd. Met de Award biedt het platform ZorgSaamWonen erkenning aan inspirerende initiatieven op het gebied van wonen en eenzaamheid. Lees meer

 

Uit de media

Een kwart van de 65-plussers verwacht minder bezoek tijdens de zomervakantie. In het Reformatorisch Dagblad een gesprek over zomereenzaamheid met KBO’er Peter Smit (70) en hoogleraar Theo van Tilburg, lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie Eén tegen eenzaamheid.

Verschillen eenzaamheidsgevoelens per cultuur? Onderzoeker Luzia Heu kwam tot de conclusie dat het gevoel van eenzaamheid in vrijwel alle culturen erg vergelijkbaar is, maar dat het op persoonlijk vlak juist heel erg verschilt. “We leven allemaal in een andere context. Je kunt je eenzaam voelen als je een probleem moet oplossen waar niemand anders je bij kan helpen. Deze specifieke problemen kunnen per cultuur echter wel heel verschillend zijn.” Lees verder op Nu.nl. Of bekijk Heu’s website Loneliness-across-cultures.com.

“Kleine, frequente communicatie is cruciaal voor sociale relaties, of is dat in elk geval geworden”, schrijft ethicus Fleur Jongepier in NRC.

Een reportage vanaf Bonaire bij de NTR over eenzaamheid onder ouderen op het eiland. “Ik probeer overal bij te zijn.”

 

Agenda

 

Masterclass Eenzaamheid onder jongeren

9 september, 9.30-11.15 uur, online
Voor gemeenten
Aanmelden

 

Week tegen Eenzaamheid 2021

Donderdag 30 september t/m donderdag 7 oktober
Lees meer

 

Openingsevent Week tegen Eenzaamheid

30 september, Rotterdam
Voor wethouders en bestuurders uit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid
(Op uitnodiging)

 

Slotevent Week tegen Eenzaamheid

7 oktober, 15.30-17 uur, online
Voor vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en iedereen die zich inzet rond het thema eenzaamheid
Programma en aanmelden

 

Masterclass Borging lokale aanpak

18 november
Voor gemeenten