Partners & Sympathisanten

Armoedepact verbindt verschillende organisaties die zich bezig houden met het bestrijden van armoede in Almelo. Als Almelose organisaties gaan we aan de slag met het opzetten, uitvoeren van een gezamenlijk actieprogramma gericht op de voorkoming en bestrijding van armoede. Onderstaande organisaties zijn partners van Armoedepact.

Meubelbank Twente
Meubelbank Twente

De “bank” in Twente die mensen in armoede en nood ondersteunt met gratis meubels.

Lees meer
Stichting ieder kind een Sint
Stichting ieder kind een Sint

Het Sinterklaasfeest is een echt oud-Hollandse traditie en voor velen één van de mooiste jeugdherinneringen. Zingen voor de kachel, de spanning of er wel of niet wat in het schoentje zit, en als hoogtepunt …pakjesavond!

Lees meer
Lions Club Almelo de Essen
Lions Club Almelo de Essen

Wij hebben het motto “we serve” en in dat kader ondersteunen wij goede doelen en de maatschappij met onze kennis, kunde, ervaring en betrokkenheid.

Lees meer
Bij Bosshardt
Bij Bosshardt

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Lees meer
Heracles Almelo
Heracles Almelo

Heracles Almelo is een Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Almelo, opgericht op 3 mei 1903. De club is genoemd naar de Griekse halfgod Herakles en is een van de oudere profvoetbalclubs van Nederland. Heracles werd landskampioen in 1927 en in 1941, en was bekerfinalist in 2012.

Lees meer
Verjaardag in de Maak
Verjaardag in de Maak

Verjaardag in de Maak helpt Almelose gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar waarin sprake is van armoede met het organiseren van een onvergetelijke verjaardag.Wij zijn enthousiaste vrijwilligers die graag iets willen betekenen voor kinderen die door moeilijke omstandigheden niet in staat zijn een fijn verjaardagsfeest te organiseren.

Lees meer
Centrum Advocaten
Centrum Advocaten

Centrum Advocaten is een laagdrempelig advocatenkantoor met als specialisaties arbeidsrecht (alles wat met werken/ontslag heeft te maken), sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen die geweigerd, ingetrokken en gewijzigd worden), echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt zoals alimentatie en omgangsregelingen en erfrecht. Wij hebben elke donderdag tussen 15.00 en 17.30 uur een gratis inloopspreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt met vragen op de genoemde rechtsterreinen.

Lees meer
Repair Café Almelo
Repair Café Almelo

Onze diensten zijn er in de eerste plaats voor particulieren. In bepaalde gevallen hebben we ook voor organisaties reparatiekennis in huis. Wat ons motiveert zijn twee belangrijke thema’s: het duurzaam gebruik van hulpbronnen en versterken van sociale cohesie in wijk en buurt. Repair Café Almelo laat zien dat mensen in Almelo elkaar belangeloos kunnen en willen helpen. We maken gebruik van kennis en expertise die anders onbenut zou blijven. Daarmee willen we anderen inspireren. We zijn graag bereid het gesprek aan te gaan over eventuele samenwerking ten aanzien van deze maatschappelijke doelen.

Lees meer
SF Budgetcoach
SF Budgetcoach

Kennis van omgaan met financiën. Goede coachende kwaliteiten om mensen tot gedragsverandering komt. Lesgeven over omgaan met geld.

Lees meer
Saxion
Saxion

Projecten in de werkplaats sociaal domein in te brengen waar een verbeterslag gemaakt zou kunnen worden.

Lees meer
Woningstichting Sint Joseph
Woningstichting Sint Joseph

STJA is een middelgrote woningstichting. STJA wil achter de voordeur van de mensen kijken, want daar spelen zich zaken af waar hulp bij nodig is. STJA komt veel armoede tegen. STJA biedt hulp en signaleert situaties en gaat met de mensen in gesprek. STJA verwijst door naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, jeugdzorg etc.

Lees meer
De Bibliotheek Almelo
De Bibliotheek Almelo

De biblotheek is dé ideale plek om boeken te lezen of te lenen.
De bibliotheek wil heel graag voor mensen met een kleine beurs informatie beschikbaar stellen. Ook heeft de bibliotheek een sociale functie: mensen kunnen er koffie drinken en anderen ontmoeten.

Lees meer
Leger des Heils
Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het Leger des Heils ziet in de samenleving dat er veel aan de hand is; de crisis groeit. De armoede neemt toe. Het Leger des Heils verwijst -indien nodig- mensen door naar andere organisaties binnen Armoedepact.

Lees meer
Stichting Present
Stichting Present

Stichting Present wil in Almelo een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien. Stichting Present Almelo stimuleert de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden. Vrijwilligers van Stichting Present komen achter de voordeur terecht en zien daar de armoede die leeft binnen het gezin. De groep vrijwilligers wordt onderdeel van het hulpverleningstraject. De hulpverlener kan dankzij de groep verder met het verlenen van hulp.

Lees meer
Beter Wonen
Beter Wonen

Beter Wonen is een woningstichting en wil als maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving staan. Beter Wonen ziet de armoede bij achterstallige huur, maar ook bij vereenzaming. Beter Wonen wil de schouders eronder zetten om de armoede te bestrijden. Het Armoedepact is een spiegel waar Beter Wonen in wil kijken; hoe kunnen bedrijfsprocessen rondom betalingen anders aangepakt worden en hoe kan er anders omgegaan worden met bedrijfsmiddelen om Almelo vooruit te helpen. Bij het Armoedepact is het goed om te zoeken naar de verbinding van de partijen; hoe kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we middelen beter inzetten.

Lees meer
De Rabobank
De Rabobank

Rabobank is een in Nederland gewortelde internationale dienstverlener met een coöperatieve inslag. De bank is actief op het gebied van dagelijkse bankzaken, vermogensbeheer, beleggen en hypotheken etc. Armoede kan en mag volgens Rabobank niet geaccepteerd worden. Daarom geeft de bank veelvuldig geldlessen aan kinderen om hen al op vroege leeftijd financieel bewust te maken. Ook ondersteunt de Rabobank de partners van het Armoedepact in het werkgebied van de bank met als doel de armoede te bestrijden of, nog beter, te voorkomen. Elkaar blijven informeren is wat Rabobank van het Armoedepact verwacht en kunnen de partners ook van Rabobank verwachten.

Lees meer
Thuisteam Twente
Thuisteam Twente

“Thuisteam Twente wil mensen met een langdurige zorg- of ondersteuningsvraag,  woonachtig in Twente, zo goed mogelijk helpen om de zorg of ondersteuning op een verantwoorde manier te organiseren. Volgens de wensen en voorkeuren van degene die de zorg of ondersteuning nodig heeft.”

Lees meer
Sportbedrijf Almelo
Sportbedrijf Almelo

Sportbedrijf Almelo hecht grote waarde aan het mogelijk en toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedere inwoner van Almelo. Om die reden faciliteren we hoogwaardige sportdeelname voor iedereen, van breedte- tot topsport. Door veilige en schone accommodaties met klantgerichte faciliteiten te bieden, en door aansprekende sportactiviteiten en sportevenementen te organiseren. Sportbedrijf Almelo onderneemt vanuit enthousiasme voor de sport en met oog voor de klant als een proactieve, flexibele en betrouwbare partner voor en van de sport.

Lees meer
Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket Almelo is er voor iedereen met een juridische vraag. Op onze website vindt u antwoord op de meest gestelde juridische vragen, tips en voorbeeldbrieven. Als u een laag inkomen en weinig spaargeld heeft, kunnen wij u ook persoonlijk juridisch advies geven.

Lees meer
Bewonersinitiatief De Hagedoorn
Bewonersinitiatief De Hagedoorn

Stichting bewonersinitiatief De Hagedoorn is een initiatief van, voor en door bewoners uit de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo.

Lees meer
Voskampgroep
Voskampgroep

Met ruim 70 jaar ervaring en meer dan 500 medewerkers zetten wij ons elke dag in om van jouw project een succes te maken.

Lees meer
Wopit
Wopit

Wij bieden mensen met een psychische kwetsbaarheid een veilige woonplek, gericht op herstel bevorderen vanuit de eigen regie, binnen een steunende evenwaardige relatie. Zelfstandig wonen in een geclusterde woonvorm met ambulante ondersteuning.

Lees meer
Stichting Helpende Hand 0546
Stichting Helpende Hand 0546

Een stichting die minima helpen die net boven de hulpgrens vallen, dat doen wij door wekelijks voedselpakketten uit te geven. Daarnaast helpen wij uitgaven te beperken d.m.v. verjaardagboxen voor kinderen tot 12 jaar.

Lees meer
Stichting Hulp die Helpt
Stichting Hulp die Helpt

Hulp die Helpt is dé specialist in Twente op het gebied van de begeleiding en ondersteuning van personen met een psychische beperking.

Lees meer
Schuldenlab Almelo
Schuldenlab Almelo

Schuldenlab Almelo streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners van Almelo schuldenzorgvrij te maken. Dit doen ze door verschillende pilots en projecten op te zetten samen met maatschappelijke partners uit de stad.

Lees meer
Elisaparochie
Elisaparochie

De Elisaparochie is een geloofsgemeenschap van mensen. Iedereen is welkom, jong en oud, ongeacht je achtergrond en wie of wat je ook bent. De Elisa wil een plek zijn waar mensen die zoeken naar zingeving, inspiratie en/of solidariteit elkaar treffen.

Lees meer
De Twentse Zorgcentra
De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Wij stellen ons ten doel om ‘jouw leven samen te ondersteunen, dichtbij en deskundig’. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten.

Lees meer
ROZ
ROZ

We delen graag onze kennis met jou om de kans op succesvol ondernemerschap zo groot mogelijk te maken. Al 14 jaar helpen wij op die manier ondernemers ondernemen in Twente en de Achterhoek. Van grote tot kleine bedrijven en van starters tot ervaren ondernemers. 

Lees meer
Terwille
Terwille

Terwille biedt hulp aan mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie. Samen gaan we onderweg naar een nieuw perspectief. Jouw regie is daarin belangrijk: het gaat om jouw leven. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke levensovertuiging.

Lees meer
Stichting Nederland Participeert
Stichting Nederland Participeert

De primaire functie van Stichting Nederland Participeert is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behoud van hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

Lees meer
Arbe Groep
Arbe Groep

Begeleiden, adviseren en communiceren is mensenwerk. Juist dát is ons sterke punt. De mens staat centraal. ARBE staat voor daadkracht en een praktische, persoonlijke aanpak. U kunt rekenen op onze goed opgeleide professionals met vaak jarenlange ervaring. Kwaliteit zonder opsmuk.

Lees meer
De Buurvrouw Almelo
De Buurvrouw Almelo

Hoe veel men ook van eten (en koken) houdt… Soms is de inspiratie ver te zoeken en stellen we onszelf regelmatig de vraag: “Wat eten we vandaag?”. Laat staan op een gewone doordeweekse dag wanneer we niet al te veel tijd hebben om snel een lekker maaltijd op tafel te zetten. Bij de Buurvrouw is er altijd plek aan tafel. Gezellig koffie drinken en met elkaar koken en eten. Bij de Buurvrouw word je altijd gezien en gehoord. De vergoeding hiervoor is een vrije gift

Lees meer
Speelgoedbank
Speelgoedbank

Wilt u speelgoed lenen of heeft u geen geld om speelgoed te kopen? Dan bent u bij ons op de goede plek! Maar ook voor straatfeesten, spelletjes middagen en opa’s en oma’s die een keer wat anders willen voor de kleinkinderen zijn wij de aangewezen plek om speelgoed op te halen of te lenen.

Lees meer
ZorgAccent
ZorgAccent

Als grote zorgorganisatie heeft ZorgAccent meer te bieden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij leveren een groot scala aan diensten variërend van dagactiviteiten, intensieve verzorgings- of verpleeghuiszorg, voedings- en dieetadvies tot cursussen en gemaksservices aan huis. ZorgAccent komt bij de mensen in huis en kan hulpverlening achter de voordeur geven. ZorgAccent kan de partners van Armoedepact van dienst zijn met hun ervaringen.

Lees meer
Cogas
Cogas

Cogas is een innovatieve en veelzijdige organisatie met meer dan 45 jaar ervaring in de kabel- en energiesector. Met vier hoofdactiviteiten biedt Cogas vooruitstrevende, kostenbesparende en milieuvriendelijke oplossingen. Cogas komt veel schuldenproblemathiek tegen en verwijst door wanneer ze zien dat mensen in de problemen komen. Informeren binnen de partners vindt Cogas belangrijk.

Lees meer
Menzis
Menzis

De missie van Menzis is de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg te garanderen om zo het welzijn voor al haar klanten te bevorderen. Menzis heeft samen met Gemeente Almelo een arrangement gebouwd waar mensen met een bijstandsuitkering gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat ze goed verzekerd zijn en forse kortingen krijgen. Menzis heeft de ambitie om samen met Armoedpact door te pakken met goede oplossingen.

Lees meer
Viadere
Viadere

Het creatief meedenken en organiseren van acties/werkwijzen etc. die de armoede onder kinderen verlicht. Indirect ook t.b.v. gezinnen in haar geheel.

Lees meer
Ezra foundation
Ezra foundation

‘In het centrum van Almelo vind je de winkel van EZRA Foundation; Hier worden nieuwe en gebruikte dames-, heren en kinder- en babykleding, – schoenen en modeaccessoires aangeboden tegen goed betaalbare prijzen.

Lees meer
Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Overal in het land schieten de professioneel opgeleide maatjes mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

Lees meer
Stichting Jeugdfonds Almelo
Stichting Jeugdfonds Almelo

Jeugdfonds Almelo is er voor alle kinderen tot en met 20 jaar die opgroeien in gezinnen waar niet genoeg geld is om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Lees meer
RIWB Overijssel
RIWB Overijssel

RIBW Overijssel ondersteunt mensen met een psychische kwetsbaarheid zodat zij zonder professionele ggz-ondersteuning verder kunnen met hun leven.

Lees meer
Huis van Lydia
Huis van Lydia

Stichting Huis van Lydia is een organisatie dat ontwikkeling van mentale stabiliteit kan aanbieden. De doelstelling is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van educatieve programma’s te ondersteunen en te stimuleren zodat ze weer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces.

Lees meer
Lifecenter
Lifecenter

LifeCenter biedt onderdak aan tal van sociale en maatschappelijke activiteiten. We komen in nauw contact met de mensen in Almelo, helpen hen op een praktische manier en bieden aanspraak. Zo kunnen ze op die manier; de levens van de mensen inspireren, verlichten, versterken, bemoedigen en hoop geven.

Lees meer
Vluchtelingenwerk Almelo
Vluchtelingenwerk Almelo

Nieuwe inwoners in Almelo die, omdat ze vlot en gestructureerd opgestart zijn, snel een plek in de maatschappij vinden. Uiteindelijk zullen ze dan ook minder lang gebruik maken van de sociale voorzieningen. Inzicht in deze doelgroep geeft begrip voor de problematiek waarin zij verkeren; onbekend maakt onbemind.

Lees meer
De Klup Twente
De Klup Twente

We willen ons programma en werkwijze graag onder de aandacht van de partners brengen maar nog beter onder de aandacht van mensen die in armoede leven. Armoede kan ook betekenen het ervaren van eenzaamheid en of het hebben van een negatief zelfbeeld met als gevolg verder isolement.

Lees meer
Humanitas onder dak
Humanitas onder dak

Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Lees meer
Protestantse kerk
Protestantse kerk

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

Lees meer
Minusplus
Minusplus

MinusPlus is een adviesbureau met een brede expertise op het gebied van financiële begeleiding en schulddienstverlening. Wij zijn sinds 2000 actief in de schulddienstverlening en hebben bij diverse hulpverlenende instanties en gemeenten ervaring hebben opgedaan.

Lees meer
Woongemeenschap de Wonne Almelo
Woongemeenschap de Wonne Almelo

We zien bij onze tijdelijke huisgenoten en de bezoekers van het eetproject en in huis wat armoede met mensen doet. We kunnen anderen informeren en verbindingen zoeken. Immers, samen sta je sterker. We kunnen in huis en bij het eetproject signalen opvangen, doorgeven en doorverwijzen naar andere organisaties.

Lees meer
Steungezin.nl
Steungezin.nl

Steungezin.nl. is een internetplatform hier vind je profielen van mensen die in armoede leven en hierdoor geen geld hebben om iets te kunnen betalen.

Lees meer
Stichting de eethoek
Stichting de eethoek

Stichting De Eethoek is een gaarkeuken met een team van vrijwilligers die samen zijn gebracht door Stephan en Monique van Baaren.

Lees meer
Stichting boodschappenmand
Stichting boodschappenmand

Stichting boodschappenmand is een lokale stichting wat zich inzet voor arme gezinnen in Almelo. Zij voorzien vele gezinnen in Almelo wekelijks in letterlijk een mand vol boodschappen, afgestemd op de samenstelling van het gezin.

Lees meer
Beschermingsbewind
Beschermingsbewind

Beschermingsbewind Oost Nederland B.V. (BON) is een laagdrempelige organisatie met een goed opgeleid en dynamisch team. BON zorgt dat de financiële huishouding van hun klanten op orde wordt gebracht, zodat zij een zorg minder hebben.

Lees meer
GGD Twente
GGD Twente

De gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Twente is dé gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente. Bijna iedere Twentenaar krijgt wel eens te maken met de GGD. De bijdrage aan Armoedepact van GGD bestaat vooral uit het meedenken, ontwikkelen van plannen om zoveel mogelijk gezondheid te koppelen aan de dagelijkse bezigheden van mensen.

Lees meer
Almelo sociaal
Almelo sociaal

Almelo Sociaal is een koepelorganisatie die bestaat uit verschillende vrijwilligersorganisaties die de belangen behartigen van mensen in sociaal-economisch kwetsbare posities. Er zijn veel bezuinigingen waardoor er niet veel meer mogelijk is terwijl mensen wel veel zelf kunnen doen. Daarom wil Almelo Sociaal speciaal bij Armoedepact aandacht vragen voor het ‘meedoen naar vermogen’.

Lees meer
De Stadsbank Oost Nederland
De Stadsbank Oost Nederland

De Stadsbank Oost Nederland is een gemeentelijke organisatie die mensen helpt financieel zelfredzaam te zijn. Ze zijn een bank zonder winstoogmerk die nauw samenwerkt met 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek. De Stadsbank Oost Nederland is er voor mensen met financiële vraagstukken of problemen.

Bezoekadres: (vanaf 1 maart 2014)

Lees meer
Gemeente Almelo
Gemeente Almelo

Bij de gemeente Almelo werken ongeveer 700 mensen. Mensen die naar anderen luisteren, met doordachte oplossingen komen en mensen niet van het kastje naar de muur sturen. Gemeente Almelo vindt het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat mensen niet verder in de schulden raken. Goed onderwijs voor kinderen en dat mensen hun kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben. Gemeente Almelo gaat uit van ‘eigen kracht’ van mensen om de armoede te doorbreken.

Lees meer
ROC
ROC

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente.

Lees meer
Apostolisch genootschap
Apostolisch genootschap

Ons doel is niet om directe financiële of materiële hulp te verlenen aan het Armoedepact en/of Pact-partners, maar we willen, als daar behoefte aan is, een plek bieden voor bezinning en mogelijkheid tot het zoeken naar antwoorden op levensvragen. We zijn er dus voornamelijk voor de geestelijke ondersteuning. We stellen ook ons gebouw beschikbaar voor activiteiten.

Lees meer
De Slinger
De Slinger

De Slinger Almelo is een netwerk van bedrijven die zich inzetten voor de samenleving. Door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen willen wij initiatieven en activiteiten ondersteunen die de onderlinge samenhang in de maatschappij verbeteren. De Slinger Almelo biedt het bedrijfsleven ondersteuning bij het zichtbaar maken van hun maatschappelijke betrokkenheid.

Lees meer
Voedselbank
Voedselbank

Stichting Voedselbank Almelo wil voorkomen dat mensen die in financiële problemen verkeren, steeds verder in de problemen komen. Dit doen zij door producten in te zamelen bij de producenten en bij plaatselijke winkeliers.

Lees meer
Ambiq
Ambiq

Ambiq ondersteunt cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Onze behandeling en begeleiding gebeurt altijd individueel, gebaseerd op de vraag van de cliënt. Ambiq neemt deel in het Almelose project gezinscoaching. Dit project heeft als doel om gezinnen in achterstandssituaties tijdelijk te ondersteunen en te helpen hun eigen kracht (weer) te benutten. 

Lees meer
Politie
Politie

Nederland veiliger maken, dat is het doel van de politie.

Lees meer
Avedan
Avedan

Wij willen meedenken, kennis overdragen, bekendheid geven aan geletterdheid en schulddienstverlening en innoveren (samen met partners in de stad).

Lees meer
Jarabee
Jarabee

We delen onze ervaringen vanuit de doelgroep om de noden te verhelderen en mee te denken over wat de situatie van de doelgroep zou kunnen verbeteren. Zo hebben we bij de aanvang actief meegedacht in de oprichting en uitvoering van ‘Verjaardag in de maak’.

Lees meer
Aveleijn
Aveleijn

Aveleijn biedt een totaalpakket wonen, dagbesteding en behandeling. Voor jong, oud, gezinnen, stellen en individuen. We helpen je graag om een passende oplossing vinden.

Lees meer
ROC B2B
ROC B2B

Het doel van het ROC B2B is onze deelnemers een zo goed mogelijke omgeving te bieden om elkaar te ontmoeten, elkaar weten te vinden en de regio Twente te versterken.

Lees meer
Dimence
Dimence

Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Oost-Nederland. Dimence helpt mensen ontwikkelen. Dimence gelooft in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen. Dimence zet in op vooruitgang en herstel, met altijd het doel om beter te worden.

Lees meer
Almelo doe(t) mee
Almelo doe(t) mee

Almelo Doe(t) mee is er om mensen(18+) met een kleine beurs de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan activiteiten voor Sport , Cultuur en Kennis/Informatie.

Lees meer