Ambiq

Ambiq ondersteunt cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Onze behandeling en begeleiding gebeurt altijd individueel, gebaseerd op de vraag van de cliënt. Ambiq neemt deel in het Almelose project gezinscoaching. Dit project heeft als doel om gezinnen in achterstandssituaties tijdelijk te ondersteunen en te helpen hun eigen kracht (weer) te benutten. 

Contact:
Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK HENGELO
info@ambiq.nl – www.ambiq.nl