Apostolisch genootschap

Ons doel is niet om directe financiële of materiële hulp te verlenen aan het Armoedepact en/of Pact-partners, maar we willen, als daar behoefte aan is, een plek bieden voor bezinning en mogelijkheid tot het zoeken naar antwoorden op levensvragen. We zijn er dus voornamelijk voor de geestelijke ondersteuning. We stellen ook ons gebouw beschikbaar voor activiteiten.

Daarnaast organiseren we elke jaar een concert in kerstsfeer dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Ook wordt er elk jaar een speelgoed- en boekenmarkt gehouden in de periode voor Sinterklaas met goed en betaalbaar speelgoed.

Van de andere partners vragen we om bij behoefte aan geestelijke ondersteuning naar ons te verwijzen als een plaats waar een luisterend oor is. Wij zullen zelf ook verwijzen naar andere partners.

Contact:
Reeststraat 2b
7607 LV Almelo
almelo@apgen.nl
www.apgen.nl

Naam contactpersoon: H.F. Hiemstra
Contactgegevens: hikeflurina@hotmail.com

Video