Beter Wonen

Beter Wonen is een woningstichting en wil als maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving staan. Beter Wonen ziet de armoede bij achterstallige huur, maar ook bij vereenzaming. Daarom willen ze de schouders eronder zetten om de armoede te bestrijden. Het Armoedepact is een spiegel waar Beter Wonen in wil kijken; hoe kunnen bedrijfsprocessen rondom betalingen anders aangepakt worden en hoe kan er anders omgegaan worden met bedrijfsmiddelen om Almelo vooruit te helpen. Bij het Armoedepact is het goed om te zoeken naar de verbinding van de partijen; hoe kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we middelen beter inzetten.

Contact:
Klimopstraat 2a
7601 SH Almelo 

www.beterwonen.nl

Video