Bij Bosshardt

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

Waarom/voor wie:
Mensen die eenzaam zijn, gezelligheid zoeken, contacten zoeken kunnen terecht bij Bij Bosshardt. Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen het gevoel erbij te horen. Het geeft contacten aan buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de bezoekers van het steunpunt zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bewoners zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie.

Wat verwachten jullie van Pact-partners?
Dat er actief mee gedaan/gedacht wordt, ik vind dat als er besloten is om ergens bij aan te sluiten dat er best voorwaarden aan verbonden mogen worden (het pact is niet bedoeld als reclame omdat het zo mooi op het deelnamebord staat).

Wijkactiviteiten Kalender

Adres:
Troelstralaan 1
7604VW Almelo

Meer informatie:
cwzwoverijssel.legerdesheils.nl/bij-bosshardt-almelo
06 10990312

Naam contactpersoon: Marjolein Heijboer