De Klup Twente

Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?:
We willen ons programma en werkwijze graag onder de aandacht van de partners brengen maar nog beter onder de aandacht van mensen die in armoede leven. Armoede kan ook betekenen het ervaren van eenzaamheid en of het hebben van een negatief zelfbeeld met als gevolg verder isolement.

Wat vragen jullie van Pact-Partners?:
Om een en ander uit te kunnen voeren vragen we soms menskracht en middelen. Binnenkort willen we nieuwe voorliggende voorzieningen in de vorm van dagbesteding starten waar mensen met een beperking terecht kunnen. Mogelijk komen er tijdens deze contacten tal van vragen vrij waar armoedepact partners praktisch iets in kunnen betekenen. Deze vragen zouden wij op de marktplaats van het armoedepact kunnen stellen.

Wat doet jullie organisatie?: 
Onze kerntaken bevatten de vormgeving van vrijwilligerswerk en het stimuleren plus ondersteunen van reguliere vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking. Deze 2 kernpunten staan beide hoog in het vaandel en vertaald zich in:
– het mogelijk maken van vrijetijdsmogelijkheden in de eigen omgeving;
– de ontwikkeling en aanbieden van speciale of aangepaste vrijetijdsactiviteiten;
– en het daarbij inzetten van burgers en bedrijven.

Contact:
deklup.nl
Berlagelaan 2
7606 ST Almelo
Telefoon: 0546 536 820
info@deklup.nl

Naam contactpersoon: Evert Draaijer

Contactgegevens: evert@deklup.nl