De Rabobank

Rabobank is een in Nederland gewortelde internationale dienstverlener met een coƶperatieve inslag. De bank is actief op het gebied van dagelijkse bankzaken, vermogensbeheer, beleggen en hypotheken etc.

Armoede kan en mag volgens Rabobank niet geaccepteerd worden. Daarom geeft de bank veelvuldig geldlessen aan kinderen om hen al op vroege leeftijd financieel bewust te maken. Ook ondersteunt de Rabobank de partners van het Armoedepact in het werkgebied van de bank met als doel de armoede te bestrijden of, nog beter, te voorkomen. Elkaar blijven informeren is wat Rabobank van het Armoedepact verwacht en kunnen de partners ook van de bank verwachten.

Contact:
De Werf 5
7607 HH Almelo
info.nwt@rabobank.nl
www.rabobank.nl/nwt

Sipko Bruins
Rabobank Noord en West Twente