Humanitas onder dak

Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Contact:
humanitasonderdak.nl/twente

Postadres: Adastraat 6, 7607 HB  Almelo
Bezoekadres: Idem
Telefoon  088-1198 850
Email info.almelo@humod.nl