Jarabee

Wat kunnen jullie bieden aan het Armoedepact?:
Vanuit Jarabee delen we onze ervaringen vanuit de doelgroep om de noden te verhelderen en mee te denken over wat de situatie van de doelgroep zou kunnen verbeteren. Zo hebben we bij de aanvang actief meegedacht in de oprichting en uitvoering van ‘Verjaardag in de maak’.

Wat vragen jullie van Pact-Partners?:
Bundeling van krachten bij concrete en niet bureaucratische noodhulp bij verhuizingen, klussen en overige betrokkenheidsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld een voorlezer in een gezin. Een snel beschikbare aanhanger. Middelen ten behoeve van de kinderen uit deze doelgroep zodat ze mee blijven doen. Een helder omschreven minimabeleid waar we ons voordeel mee kunnen doen. Inspiratie voor hoe we ons werk nog beter kunnen vormgeven.

Wat doet jullie organisatie?:
Wij bieden gespecialiseerde jeugdzorg in Twente wanneer lichtere vormen van hulp niet toereikend zijn. Zie onze website voor nadere uitleg en actuele informatie.

Contact:
Hoofdkantoor
Helene Mercierweg 5
7555 SJ Hengelo
www.jarabee.nl

Naam contactpersoon: José Jansen Holleboom
Contactgegevens: jjansenholleboom@jarabee.nl