Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Het Leger des Heils ziet in de samenleving dat er veel aan de hand is; de crisis groeit. De armoede neemt toe. Het Leger des Heils verwijst -indien nodig- mensen door naar andere organisaties binnen Armoedepact.

Video