Minusplus

MinusPlus is een adviesbureau met een brede expertise op het gebied van financiële begeleiding en schulddienstverlening. Wij zijn sinds 2000 actief in de schulddienstverlening en hebben bij diverse hulpverlenende instanties en gemeenten ervaring opgedaan.

Sinds 2011 richt MinusPlus zich specifiek op het begeleiden van werkgevers waarvan medewerkers in een schuldenproblematiek zijn beland. Vertrouwen, openheid en inzicht in hun financiële situatie zijn belangrijke voorwaarden om tot goede oplossingen en resultaten te komen. Alleen samen met de werknemer kunnen de financiële problemen worden opgelost. Volledige medewerking is derhalve nodig.

Contact:
minusplus.nl
Business Center Utopia
Twentepoort Oost 61-26
7609 RG  Almelo

Mobiel   06 – 44 15 55 35
Mobiel   06 – 24 77 62 47
info@minusplus.nl