Protestantse kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen.

In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. In de Protestantse Kerk worden beproefde vormen van kerk-zijn aangevuld met experimentele vormen.

De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst – in geloofsbelijdenis, kerkorde en in visienota.

De Protestantse Kerk in Nederland is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De Protestantse Kerk in Nederland heeft 1.969.755 leden verdeeld over 1597 gemeenten (plaatselijke kerken).

www.protestantsekerk.nl
www.debleekalmelo.nl