Stichting Leergeld Almelo

In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld Almelo deze kinderen mee laten doen!

Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden. Voor meer informatie zie www.leergeld.nl/almelo

Stichting Leergeld Almelo richt zich op leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar woonachtig in de gemeente Almelo (postcodegebied 7600 t/m 7611 en 7627).

Contact:
Mailadres contactpersoon: leergeld@jeugdfondsalmelo.nl