Stichting Present

Stichting Present wil in Almelo een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien. Stichting Present Almelo stimuleert de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden. Vrijwilligers van Stichting Present komen achter de voordeur terecht en zien daar de armoede die leeft binnen het gezin. De groep vrijwilligers wordt onderdeel van het hulpverleningstraject. De hulpverlener kan dankzij de groep verder met het verlenen van hulp. 

Contact:
Hedemanplein 3
7603 WJ Almelo

info@presentalmelo.nl
stichtingpresent.nl/almelo