Woningstichting Sint Joseph

STJA is een middelgrote woningstichting. STJA wil achter de voordeur van de mensen kijken, want daar spelen zich zaken af waar hulp bij nodig is. STJA komt veel armoede tegen. STJA biedt hulp en signaleert situaties en gaat met de mensen in gesprek. STJA verwijst door naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, jeugdzorg etc.

Contact:
Heetveldsweg 1a
7603 BG Almelo

info@stja.nl
www.stja.nl

Video