Woongemeenschap de Wonne Almelo

Wat kan de Wonne Almelo bieden aan het Armoedepact?:
We zien bij onze tijdelijke huisgenoten en de bezoekers van het eetproject en in huis wat armoede met mensen doet. We kunnen anderen informeren en verbindingen zoeken. Immers, samen sta je sterker. We kunnen in huis en bij het eetproject signalen opvangen, doorgeven en doorverwijzen naar andere organisaties.

Wat vragen jullie van Pact-Partners?:
We zoeken verbinding en willen van harte samenwerken met anderen. Vragen daarom om een coöperatieve houding, informatie en waar nodig, advies met het oog op onze doelgroep.

Wie zijn wij
De Wonne Almelo is een woongemeenschap waar een vaste kerngroep samenwoont met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. We delen het huis en eten ook samen.
Vaak gaat het om mensen met een meervoudige problematiek. Contra-indicaties zijn: verslaving aan drank en drugs, ernstige psychi(atri)sche problemen. De Wonne Almelo heeft geen personeel in dienst. Van alle huisgenoten wordt verwacht dat zij dagelijks iets in het huishouden doen en financieel  – naar vermogen – bijdragen. Om het samen leven te stroomlijnen zijn er een tiental omschreven huisregels.
Als kerngroep voelen wij ons aangesproken door het leven van Jezus Christus. Hij stelde kwetsbare mensen in het middelpunt. We nemen tijdelijke huisgenoten op ongeacht hun levensovertuiging,
afkomst, etniciteit of geaardheid.

Wat doen wij?
Wij bieden in de woongemeenschap een tijdelijke woonplek aan maximaal negen volwassenen. Als kerngroep bieden we geen hulpverlening of behandeling. Dit verwachten we van de professionals. Ons huis biedt structuur, een veilig klimaat, rust en ruimte om aan de eigen problematiek te kunnen werken.  We streven ernaar onze tijdelijke huisgenoten meer bewust te maken van hun kracht en mogelijkheden en het bekent te maken met wat er in Almelo geboden wordt. Zo nodig gaan we mee naar instanties en versterken de stem van wie minder gemakkelijk voor zichzelf opkomt. In principe is het  verblijf in De Wonne maximaal negen maanden. Alleen als er dringende redenen zijn, wordt van deze termijn afgeweken. Dit is onze corebusiness. Daarnaast zorgen wij samen met anderen, op maandagavond voor een gezonde maaltijd voor maximaal 20 mensen ‘van buiten’. Deels zijn dit mensen die heel weinig inkomen hebben, deels ook mensen die het moeilijk vinden om alleen te eten.

Op woensdagavond verzorgen we in de kapel van ons huis een oecumenisch avondgebed. Daaraan doen, naast de kerngroepsleden, ook een aantal belangstellenden mee.

 

Contact:
www.dewonnealmelo.nl
tel. 0546 456436 (kerngroep) of 810613 (gasten)
info@dewonnealmelo.nl